Vrh D

Ze spojení IC Izzie Silent Wind,CZ a GIC Kai of Pumelia Garden,CZ

DIDIEN              krémový stříbřitý mramorovaný es 22

Daranca                  n 22 černá mramorovaná

Daria             fs 09 černě želvovinová kouřová s bílou 

Double Hope                            n 09 22 černý mramorovaný s bílou

Denzel                                                n 22 černý mramorovaný

Damon                                                        d 22 červený mramorovaný 

Dusty                               ns 22 černý stříbřítý mramorovaný